Yayınlayan: Mosha Eylül 24, 2020 Yorum yapılmamış

UZMAR UZMANLAR DENİZCİLİK TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. (“UZMAR”) olarak sizleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca çağrı hattımız üzerinden yürüttüğümüz kişisel veri işleme süreçlerimize ilişkin bilgilendirmek isteriz.

Çağrı hattı faaliyetlerimiz çerçevesinde ses kaydınız dahil tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizi Kanun Madde 5/2 kapsamında hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, aramızdaki sözleşmenin ifası veya şirketimizin meşru menfaatleri kapsamında otomatik şekilde işlemekteyiz.

Çağrı hattımızı arayarak paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi; iş sürekliliğinin sağlanması, hizmetlerimize yönelik soru talep ve şikayetlerinizin yanıtlanması, sorunların tespit edilmesi, istek, öneri, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması, geri bildirim yapılması; çağrı hattımız ile yapılan tüm görüşmelerin hizmet ve işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla kaydedilmesi; yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde iletişim içeriğinin denetlenmesi; şirketimizin ya da iştiraklerimizin, sizin veyahut üçüncü kişilerin haklarının, güvenliğinin, mülkiyetlerinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olması durumunda savunma hakkımızın kullanılması ve resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verilmesi amaçları dahilinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizi yukarıda saydığımız işleme amacı ya da amaçları doğrultusunda Kanun Madde 8 ve Madde 9’da belirtilen aktarım şartları çerçevesinde yurtiçinde bulunan; depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği, güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere, hizmetlerimiz çerçevesinde şirketimiz adına işlemede bulunan alt yüklenicilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımıza, çalışma kapsamında hizmet alınan grup şirketlerimize, iş ortakları, hukuk vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabiliriz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi UZMAR Uzmanlar Denizcilik Tic. ve San. Ltd. Şti. Akdeniz Mah. Cumhuriyet Bul. Erden İş Hanı No: 87 K:7 Pasaport – Konak 35210 İzmir / TÜRKİYE  adresimize veya e-posta adresimiz kvkk.bildirim@uzmar.net veyahut KEP adresimiz uzmar@hs03.kep.tr üzerinden Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak Eker’e iletebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz.